ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

  • Διεύθυνση: Ευαγγελία Κουσκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας.

 

  • Επιστημονικός Συντονισμός: Εμμανουήλ Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής  Φαρμακογενετικής.

 

  • Επιστημονική Υποστήριξη: Τσαμαδιάς Βασίλειος, Μοριακός Βιολόγος και Γενετιστής.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

Σχεδιασμός - Επιμέλεια Ιστοσελίδας : Βασίλειος Τσαμαδιάς